Från LAGs möte i Arjeplog 2017-09-12

Vid LAGs senaste möte prioriterades 3 ansökningar, se nedan.
Hela protokollet hittar ni här protokoll 20170912:

Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv 

Sökande:
Bärens Hus Ideell förening Glommersträsk
Beslutsformulering:
LAG prioriterar projektet då det faller väl inom strategin samt valda insatsområde.
Projektet är en förutsättning för att man ska kunna komma vidare med att skapa ett Bärens hus i Glommersträsk vilket blir ytterliggare ett besöksmål i området och passar väl in i pågående arbete på orten med bärförädling. Projektet ska arbeta med samordning och destinationsutveckling ihop med övriga besöksmål och aktörer i området samt kommer att ha riktade aktiviteter mot barn/ungdom och nyanlända.


Tunnbröd Åsele 2020 

Sökande: Åsele Kommun
Beslutsformulering: LAG prioriterar projektet då det faller väl inom strategin samt valda insatsområde.
Projektet kommer att stärka Åseles profil som marknads- och mötesplats. I Åsele finns en lång tradition runt tunnbröd och tunnbrödsbakning som man via festivalen och kringarrangemang vill utveckla och samtidigt nå nya grupper och utveckla nya produkter och tjänster knutna till tunnbröd. Projektet kommer att samverka med lokala, regionala och nationella aktörer.

Gargnäs ”get out” 

Sökande: Gargnäs-Råstrands FVO, Sorsele kommun
Beslutsformulering: LAG prioriterar projektet då det faller väl inom strategin och valda insatsområde.
Projektet blir en viktig del i utvecklingen fisketurismen i Sorsele kommun samt kommer att öka tillgängligheten till fiske- och naturupplevelser för grupper och individer som kan ha det svårt att ta sig ut i naturen.