Två nya projekt har fått startbeslut

Två projekt har nu fått startbeslut från Jordbruksverket. Det är Bärens hus i Glommersträsk som LAG prioriterade vid sitt möte 2017-08-30 och Pike -Gäddfiskefestival som LAG prioriterade 2017-06-07 Bärens hus -ur ett kulturellt perspektiv LAG prioriterar projektet då...

Regional Leaderträff i Lycksele 12-13 juni

Leader Lappland 2020 och Fiskeområde Vindelälven inbjuder till regionalträff 12-13 juni. Vi diskuterar framtiden och låter oss inspireras både av projekt under pågående projektperiod och externa talare med olika perspektiv på lokalt ledd utveckling. Programmet i dess...

Projekt i Gargnäs har fått startbeslut

Projektet ”Get Out” i Gargnäs som LAG beviljade vid sitt möte 2017-08-30 har nu fått sitt startbeslut från Jordbruksverket. Syftet med projektet är: Öka tillgängligheten till fisket och det rörliga friluftslivet i området för grupper som kan ha det svårt...

Årsmöte för Leader Lappland 2020

Den 11/4 klockan 14.00 håller Leader Lappland 2020 årsmöte på Skogsmuseet i Lycksele. Anmälan senast 6/4 till: anders@lappland2020.se Handlingar för årsmötet finner ni här Inbjudan Årsstämma LL 2018 Dagordning Årsredovisning 2017 Stadgar LL 2020...

Sök utvecklingsmedel

Leader Lappland 2020 vill nu ha in ansökningar inom Insatsområde 3: Näringsliv i utveckling Projekt och idéer för att öka mångfalden bland företagare i regionen. Prioriterade målgrupper: Kvinnor, ungdomar och utländsk bakgrund Prioriterade branscher: Besöksnäringen...

Nu är stöd tunnbrödsmässan i Åsele beviljat

Tunnbrödsmässa i Åsele Projektet Tunnbröd Åsele har nu fått startbesked av Jordbruksverket. LAG för Lappland 2020 beviljade projektet stöd  vid sitt möte 2017-08-30. LAG har prioriterat insatsen då den faller väl inom den lokala utvecklingsstrategin och kommer att...