Ny verksamhetsledare

Vi vill tacka tidigare verksamhetsledare Anders Persson för hans arbete i Leader Lappland 2020 och önskar honom lycka till med sina nya arbetsuppgifter. Ny verksamhetsledare är Lovisa Carneland och hon nås på 070 – 882 06 10 eller på...

Två nya projekt prioriterade av LAG

LAG fattade 2 prioriteringsbeslut vid mötet i Lycksele 2018-06-12 Följande projekt prioriterades Nyängen i Sorsele Lapplands Sydport i Dorotea Projekten går nu vidare till Jordbruksverket för de formella besluten Hela protokollet från mötet finner ni här...

Startbeslut för två projekt

Jordbruksverket har gett startbeslut till två projekt som LAG för Leader Lappland prioriterade hösten 2017 Konstleden mellan Borgafjäll och Saxnäs Projektet kommer att locka flera besökare till området samt gynna befintliga aktörer inom besöksnäringen. Besökare kommer...

Två nya projekt har fått startbeslut

Två projekt har nu fått startbeslut från Jordbruksverket. Det är Bärens hus i Glommersträsk som LAG prioriterade vid sitt möte 2017-08-30 och Pike -Gäddfiskefestival som LAG prioriterade 2017-06-07 Bärens hus -ur ett kulturellt perspektiv LAG prioriterar projektet då...

Regional Leaderträff i Lycksele 12-13 juni

Leader Lappland 2020 och Fiskeområde Vindelälven inbjuder till regionalträff 12-13 juni. Vi diskuterar framtiden och låter oss inspireras både av projekt under pågående projektperiod och externa talare med olika perspektiv på lokalt ledd utveckling. Programmet i dess...

Projekt i Gargnäs har fått startbeslut

Projektet ”Get Out” i Gargnäs som LAG beviljade vid sitt möte 2017-08-30 har nu fått sitt startbeslut från Jordbruksverket. Syftet med projektet är: Öka tillgängligheten till fisket och det rörliga friluftslivet i området för grupper som kan ha det svårt...