Prioriterat projekt av LAG 2017-05-03

Vid LAG-mötet i Dorotea den 3/5 prioriterades projektet ”Samiskt Center i Tärnaby”. Projektägare är Storumans kommun. Mer information om projektet kommer att presenteras efter att Jordbruksverket tagit det formella beslutet

Prioriterade projekt av LAG

Vid LAG-mötet i Åsele den 1/3 blev två projekt prioriterade. Förstudien Rural Flow i Åsele med syfte att : Förbättra kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånarna i Åsele Bidra till att extern marknadsföring av kommunen Skapa...

LAG-mötet inställt 5/4

LAG-mötet som skulle vara i Dorotea den 5/4 är inställt och nästa LAG kommer att ske 3/5. Ni som vill ha med ansökningar till detta möte behöver ha dessa kompletta senast den 10/4.

Informationsmöte om Leader Lappland 2020 i Lycksele

Välkomna till informationsmöte om vad Lappland 2020 innehåller, vad kan man söka stöd för och hur går detta till. Plats:Hotell Lycksele Datum: 15/3 Tid: 18.30 Kan ni inte medverka men ändå vill veta mer så kontakta verksamhetsledare Anders Persson...