Årsmöte för Leader Lappland 2020

Den 11/4 klockan 14.00 håller Leader Lappland 2020 årsmöte på Skogsmuseet i Lycksele. Anmälan senast 6/4 till: anders@lappland2020.se Handlingar för årsmötet finner ni här Inbjudan Årsstämma LL 2018 Dagordning Årsredovisning 2017 Stadgar LL 2020...

Sök utvecklingsmedel

Leader Lappland 2020 vill nu ha in ansökningar inom Insatsområde 3: Näringsliv i utveckling Projekt och idéer för att öka mångfalden bland företagare i regionen. Prioriterade målgrupper: Kvinnor, ungdomar och utländsk bakgrund Prioriterade branscher: Besöksnäringen...

Nu är stöd tunnbrödsmässan i Åsele beviljat

Tunnbrödsmässa i Åsele Projektet Tunnbröd Åsele har nu fått startbesked av Jordbruksverket. LAG för Lappland 2020 beviljade projektet stöd  vid sitt möte 2017-08-30. LAG har prioriterat insatsen då den faller väl inom den lokala utvecklingsstrategin och kommer att...

Fyra nya projekt har fått startbesked

Nu har fyra nya projekt hos Lappland 2020 LAG för Lappland 2020 fattade beslut om projekten i maj och juni 2017 och nu har dom fått startbeslut från jordbruksverket.   De fyra projekten är: Samiskt center i Tärnaby, PUA -professionella unga artister, Grytsjö fäbod och...

RuralFlow -projektet som ska förnya Åsele

Ideella krafter får stöd Efter ett och ett halvt år av ideellt arbete är det äntligen dags! Ett omfattande projekt ska förbättra kommunikationen i Åsele kommun, både internt och externt. Projektet heter ”RuralFlow” och har som huvudsyfte att förbättra kommunikationen...

Ny ekonom på Lappland 2020

Micaela Heselius börjar som ekonom/administratör på 50% hos oss den 15/12. Micaelas arbetsplats blir i Hemavan/Tärnaby och hon kommer närmast från arbete vid PricewaterhouseCoopers (PwC) i...