Vid senaste LAG-mötet för Leader Lappland 2020 togs fyra nya prioriteringsbeslut. Mera information om projekten kommer efter att Jordbruksverket tagit de formella besluten.

PUA -professionella unga artister
PUA är en förstudie för att ta fram intresse samt innehåll för ett eventuellt kommande projekt som kan genomföras i alla kommuner inom Lappland 2020 område som vill vara med. Målgruppen är dels de unga artister som vill skapa försörjning på sitt utövande och dels arrangörsleden i områden så att dessa får upp ögonen för de lokala förmågorna.
Projektägare: Kulturakademin Storuman

Fotoarkiv Storuman
Projektet ska medverka till att bevara, tillvarata och tillgängliggöra den stora potential av de historiska dokumentära samlingarna som står till Storumans kommuns förfogande. Projektet ska medverka till att skapa en lättillgänglig och utvecklingsbar portal till våra kulturmiljöer innehållande de omfattande fotografier, diabilder, film som ska vara öppen för privatpersoner, föreningar, offentlig förvaltning och företag mfl och under projekttiden arbeta med att ta fram nya arenor(ex vis utställningslokaler, äldreboenden etc) och nya former för presentation av den lokala kulturhistorien med det digitala arkivet som bas.
Projektägare: Storumans kommun

PIKE
Pike innehåller 4 parallella aktiviteter, Gäddfiskefestival, prova på verksamhet för nya målgrupper, visningsresor för researrangörer och skribenter samt Workshops för produkt och tjänsteutveckling inom sportfisketurism.  Alla aktiviteter syftar till att skapa flera produkter och tjänster inom sportfisketurismen med inriktning på gäddfisket. Projektet kommer att genomföras under 3 år i 3 kommuner (Lycksele, Åsele och Dorotea) men även övriga kommuner inom Lappland 2020s område kan komma att omfattas av de visningsresor och workshops/seminarier som ska genomföras. Fisketurism med inriktning på gäddfiske har en väldigt stor potential att utveckla i området och är idag väldigt stort runt om i Europa.
Projektägare: Lycksele kommun

Grytsjö Fäbod
Grytsjö fäbod är unik i sitt slag i Västerbotten och har stort skyddsvärde enligt Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Projektet som Leader Lappland prioriterar kommer att komplettera de antikvariska insatser som görs ihop med Länsstyrelsen och syftar till att tillgängliggöra området för olika målgrupper av besökare.
Projektägare: Marsfjälls konsulten