Get out

PROJEKTFAKTA

Sökande: Gargnäs/Råstrands FVO
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 931 872 kronor

Gargnäs/Råstrands fiskevårdsområde har under de senaste åren sett en ökning i försäljning av fiskekort. Friluftsturismen i området är på så vis inne i en positiv uppgående spiral. Det har inspirerat fiskevårdsområdet till att utöka servicen och tillgängligheten för alla och som ett led av det så satsar fiskevårdsområdet på ett projekt där vi vill öka tillgängligheten.

Projektet ser att en satsning på tillgängligheten ökar attraktionsvärdet av fiskevårdsområdet och kan leda till en ökning av fiskekortsförsäljningen (till både privatpersoner, företag och turister i området). Projektet innehåller fortsättningsvis två olika delar där två punktinsatser ska vara  det första steget i utvecklingen till ett friluftsliv tillgängligt för alla. Den ena punktinsatsen handlar om rivning av en gammal bro samt byggnation av en ny bro samt reparation av vägen ner till Laxselet. Därefter kommer man i projektet att montera ner en flottarkoja och bygga upp den på en ny plats. Fortsättningsvis kommer man i projektet att genomföra ett event i form av en invigning där man vill locka barnfamiljer och ungdomar till området för att skapa ett intresse för friluftsliv.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele