Songwriters of Kvarken

PROJEKTFAKTA

Sökande: Kultur Akademin
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 400 000 kronor

Projektet ska bidra till att unga kreativa musikskapare ska kunna välja att bo och leva i attraktiva miljöer utanför våra stora städer, med livskvalitet, samtidigt som världen ligger öppen för internationella affärer och chanserna till försörjning som musikkreatör väsentligt ökar.

Den transnationella projekthelheten ”Songwriters of Kvarken” vill etablera ett gränsöverskridande kompetensnätverk inom låtskrivning och musikexport i Kvarkenregionen. Genom projektet vill konsortiet långsiktigt förbättra förutsättningarna för musikkreatörer, låtskrivare, producenter, talanger och
entreprenörer i de deltagande regionerna. Detta sker genom kartläggning av befintliga resurser och att genom projektaktiviteterna sammanslå regionernas gemensamma kritiska massa av aktörer inom musikbranschen för att utreda deras utvecklingsbehov, kompetensförsörjningsbehov och färdigheter för att på sikt kunna skapa en gemensam region för musikexport till den internationella musikmarknaden.

Projektet tar fram gemensamma strukturer och koncept för kompetenshöjning, marknadsbearbetning och nätverk för att öka affärer inom musikindustrin från regionen. Digitalisering av samarbeten är en viktig framgångsfaktor för framtida samarbeten vilket tydligt har aktualiserats under Covid19-pandemin och som
behöver utvecklas innovativt under detta projektsamarbete för att skapa en plattform med ännu större möjligheter. De vill bygga upp ett kontaktnät som kan stimulera fler unga musikkreatörer att våga tro på sig själva och framtiden, med landsbygdsperspektivet som utgångspunkt för skapande och en global karriär.

Musikproduktion sammanför unga människor och lockar folk från olika socioekonomiska grupper. Detta förstärker regionens identitet i arbetet med jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering samt ungdomars delaktighet.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele