8 årstider

PROJEKTFAKTA

Sökande: Destination Kittelfjäll
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 101 000 kronor

I destination Kittelfjäll har samebyn sina vinter och sommarbetesområden och här sker även flytt av renar
under höst eller vårvinter. Under vissa perioder är det även extra viktigt att renarna har lugn och ro som vid
kalvningsperioder osv.

Med ett ökat antal besökare som vistas i destinationen under året skapar det nya rörelsemönster när
besökarna rör sig i områden där renskötsel sker. Tex under vårvintern stängs skotertrafik ner under vissa
perioder för att renarna inte ska störas men där en ny kategori besökare ändå kan gå på tur med skidor och
allt detta skapar ibland krockar mellan besökaren och näringen, där besökarna inte har förståelse för renens
behov.

Vi tror att dessa krockar ofta beror på okunskap bland våra besökare som inte känner till vår lokala natur och
kultur och förstår renens rörelsemönster eller hur en renskötares vardag ser ut. De har inte kännedom om att
vår lokala sameby under vissa perioder har sina renar i delar av området, renens rörelsemönster och behov av
avskildhet vid kalvning och att därmed kan diskussion uppstå om varför de inte kan röra sig fritt i området.

I dialog med Vilhelmina Norra sameby har vi därmed identifierat ett behov av att öka kunskap och förståelse
för näringen i området.

I den samiska kulturen har klimatet och årstiderna alltid haft stor betydelse. Det samiska renskötselåret kan
beskrivas utifrån de åtta årstider som finns i det samiska språket. Vi vill därmed bygga upp
informationsmaterial runt de 8 årstiderna som berättar om en renskötares vardag och liv, samt de olika
årstiderna och vad som händer under den årstiden i renskötseln.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele