Active family summer destination

PROJEKTFAKTA

Sökande: Vojmådalens vänner
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 539 575 kronor

Besöksnäringen är av allt större betydelse för sysselsättning och service i glest befolkade områden. Kittelfjäll är en attraktiv, men fortfarande liten vintersportort och det har skett en tillväxt av privata boenden och andra gästbäddar under de senaste åren.

Det finns alltså ett ökande besöksunderlag även sommartid och allt fler turistföretag och entreprenörer överväger möjligheterna att öka sitt öppethållande och även utveckla nya tjänster och produkter i området. Ett nybyggt värdshus med restaurang och vandrahem skapar möjligheterna för en servicenod. En ny camping är under uppförande och arbetet pågår för att attrahera en ny livsmedelsbutik. I princip all verksamhet är dock koncentrerad till vinterhalvåret. Det finns ett mycket begränsat utbud av aktiviteter i dagsläget och den vackra älvssträckan Vojmån är inte tillgänglig för alla.

Projektet handlar därför om att skapa en långsiktig grund för att öka Kittelfjälls attraktionskraft även sommartid genom att förbättra utbudet av basaktiviteter. Projektet vill skapa ökade möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter tillgängliga för alla där tillgängligheten anpassas för funktionshindrade. Målbilden med projektet är fortsättningsvis att skapa en bra bas för att “göra själv” aktiviteter i olika svårighetsgrader för den aktiva familjen.

Projektet riktar sig mot föreningar, turistföretag och den aktiva familjen som vill genomföra aktiviteter i fjällmiljö/terräng. Där projektet vidare kommer ske i samverkan med lokala aktörer, kommunen, näringsidkare och föreningar för att säkerställa kvalitetssäkringen i projektet. Projektet kommer även inkludera unga vuxna.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele