Sök utvecklingsmedel

Leader Lappland 2020 vill nu ha in ansökningar inom Insatsområde 3: Näringsliv i utveckling Projekt och idéer för att öka mångfalden bland företagare i regionen. Prioriterade målgrupper: Kvinnor, ungdomar och utländsk bakgrund Prioriterade branscher: Besöksnäringen...

Fyra nya projekt har fått startbesked

Nu har fyra nya projekt hos Lappland 2020 LAG för Lappland 2020 fattade beslut om projekten i maj och juni 2017 och nu har dom fått startbeslut från jordbruksverket.   De fyra projekten är: Samiskt center i Tärnaby, PUA -professionella unga artister, Grytsjö fäbod och...

Nya prioriteringsbeslut vid LAGs möte 2017-12-05

LAG fattade 3 prioriteringsbeslut vid mötet i Lycksele 2017-12-05 Följande projekt prioriterades Dorotea Utvecklingscentrum Västerbottens fotbollsförbund konstgräs i Inlandet Vandringsled runt Örträsksjön Projekten går nu vidare till Jordbruksverket för de formella...

Ansökningar till nästa LAG möte

Nästa LAG-möte är i Lycksele den 5/12. Ni som har ansökningar och vill ha upp dessa till beslut vid detta tillfälle ska ha dessa klara och inskickade till Kansliet senast den 14/11. Har ni frågor så hör av er till kansliet

Nya prioriteringsbeslut i Leader Lappland

Från LAGs möte i Arjeplog 2017-09-12 Vid LAGs senaste möte prioriterades 3 ansökningar, se nedan. Hela protokollet hittar ni här protokoll 20170912: Bärens Hus ur ett kulturellt perspektiv  Sökande: Bärens Hus Ideell förening Glommersträsk Beslutsformulering: LAG...

Nya prioriteringsbeslut i Lappland 2020

Vid senaste LAG-mötet för Leader Lappland 2020 togs fyra nya prioriteringsbeslut. Mera information om projekten kommer efter att Jordbruksverket tagit de formella besluten. PUA -professionella unga artister PUA är en förstudie för att ta fram intresse samt innehåll...