Arvidsjaur kommun/byautveckling

PROJEKTFAKTA

Sökande: Arvidsjaurs kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Budget: 406 708 kronor

Projektet är avslutat

Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele är tre kommuner som står med en åldrande befolkning men det råder också en tillväxt av unga familjer som flyttar in till kommunernas byar. Detta medför en utmaning för kommunerna eftersom den äldre befolkningen kommer vilja bo kvar samtidigt som den yngre befolkningen förväntar sig en bra och utvecklad service.

Därför kommer projektet att ta fram och föreslå “nya lösningar” för metodskapande, vilket på ett effektivt sätt kan utveckla en bra lokal utveckling och en bra service ute i byarna. Vilket i sin tur underlättar flernivåsamverkan och ger bra grundförutsättningar för en bra samhällsplanering i kommunerna och regionen. Det är av stor betydelse att det skapas ett ännu bättre samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor. Man vill också i projektet ta vara på utvecklingspotentialen i samspelet mellan civilsamhället och besöksnäringen på landsbygden.

Metoden ska inrikta sig mot helhetslösningar som bland annat lägger fokus på besöksnäring, lokal utveckling, medinflytande, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Metoden ska operativt engagera lokalsamhällets aktörer och kommunen i processen för ett långsiktigt framtida arbete och utvecklat synsätt. Målet är att det ska finnas en naturlig kommunal närvaro på tjänstemannanivå ute i byar och servicepunkter. Detta skulle innebära att landsbygdsrådet eller liknande funktion i de tre kommunerna får en tydligare remiss funktion.

I projektet samarbetar Arvidsjaur kommun med Sorsele och Arjeplogs kommun, Hela Sverige ska leva, Landsbygdsrådet, motsvarande organisationer i de andra kommunerna, byaföreningar, lokala företagare och Region Norrbotten

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele