Börja med att logga in på mina sidor

Klicka på e-tjänster inom mina sidor

Klicka på Projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar

Klicka sedan på stöd inom lokalt ledd utveckling inom leader

Klicka sedan på sök utbetalning

Därefter klickar du på starta tjänsten

Därefter väljer du vilket projekt du säker utbetalning för och om det är ett förskott, delutbetalning eller slututbetalning

Tillbaka