Att redovisa kan kännas både trist och tungt, men det brukar gå bra.

Det som är viktigt att tänka på är;

 1. Kostnaderna som ni redovisar måste betalats  inom perioden ni redovisar.
 2. Betalningsbevis ska finnas med på alla kostnader som inte är lön
  ex. Ni har fått en faktura 190101 och betalat den 190131, då blir redovisningsdatum för fakturan 190131 och det är först när den är betalad som den ”finns” i redovisningen. För att visa på att den är betald så skickar ni med ett betalningsbevis. Detta är ett utdrag ur bank där det framgår att kostnaden är betald, genomförd, utförd eller historisk. En omgående betalning som lämnas in som betalningsbevis fungerar. Men då måste man skicka med ett kontoutdrag också.
 3. Lön redovisas bara med lönespecifikation (Obs bruttolön)
  ex. På specifikationen ska det framgå bruttolön samt utbetalningsdatum. Det är utbetalningsdatum som är blir redovisningsdatum. Vid första rekvisitionen eller vid nyanställning ska alltid kopia på anställningsavtalet skickas med.
 4. Schablon 42,68% (under förutsättning att ni har lönekostnader kan ni ha rätt till denna schablon) Den redovisas bara som en schablon på lönekostnaden, inga underlag eller hänvisning. Denna schablon täcker kostnader såsom arbetsgivaravgifter, pensioner m.m
  ex. Leader Lappland har betalat ut en lön på 20 000 (brutto). Då får vi ett schablonpåslag om 8 536‬ kr (20 000 kr * 0,4268). 
 5. Indirektakostnader (under förutsättning att ni har lönekostnader kan ni ha rätt till denna schablon) Den redovisas bara som en schablon på lönekostnaden, inga underlag eller hänvisning. Här finns alla kostnader kopplad till personal dvs. inköp av datorer, papper, skrivare, telefon etc.
  ex. Leader Lappland har betalat ut en lön på 20 000 (brutto) och har ett schablonpåslag om 8 536‬ kr. Total lönesumma är då 28 536 kr. Vi får då ett schablonpåslag för indirekta kostnader med 4 280 kr (28 536 kr * 0,15)
 6. Ersättning för resor med egen bil ersätts alltid med en schablon på 30 kr /mil oavsett vad ni betalat ut. Körjournal måste bifogas.
  ex. Jag åker till Storuman T&R. Jag skriver då en körjournal där det framgår hur långt jag kört och varför jag åkt. Denna betalas ut till mig och i redovisningen så skickar jag med en kopia på körjournalen samt ett betalningsbevis som visar på att jag har fått pengarna.
  Leader Lappland har betalat er reseersättning på 20 kr/milen. Jag har rest 10 mil = 200 kr. Men vi rekvirerar 300 kr (30kr/mil i schablon).