Ansökningsprocessen är uppdelad i följande steg.

 1. Ta kontakt med kansliet när ni fått en idé så stämmer vi av den mot vår strategi och insatsområden
 2. Ansök om om en fullmakt (alla våra ansökningar sker digitalt via Jordbruksverkets system kallas e-tjänst)
 3. Fyll i ansökan i e-tjänsten, budgetmall, indikatorer och eventuell aktivitetsplan
 4. LAG-gruppen tar beslut om er ansökan ska prioriteras (beviljas) eller avslås (läs mer om strategin och dess innehåll här)
 5. Om ni prioriteras kommer kansliet att handlägga er ansökan
 6. Jordbruksverket tar det slutgiltiga beslut om ert projekt
 7. När Jordbruksverket fattat beslut är det bara att köra!

Det kan underlätta att svara på dessa frågor när ni fått en idé

 • Vem är sökande, kontaktuppgifter
 • Var ska projektet genomföras (län/kommun)
 • Hur är projektet avgränsat från sökandes ordinarie verksamhet
 • Varför söker ni, bakgrund
 • Vad är syftet med projektet
 • Vad är målet/målen med projektet
 • Vilka är målgruppen/målgrupperna
 • Hur ska ni genomföra projektet
 • Vilka aktiviteter ska ni genomföra

Tillbaka