Attraktiva mötesplatser

PROJEKTFAKTA

Sökande: Blattnicksele Intresseförening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 346 238 kronor

Projektet är avslutat

Att tillsammans  skapa utemiljöer som på ett attraktivt sätt kan fungera som mötesplatser och nyttjas av både ung som gammal. Dessa mötesplatser skulle öka byns attraktionskraft och bidra till den sociala hållbarheten. Att helt enkelt skapa attraktiva mötesplatser! 

Mötesplatsen skulle även kunna fungera som en utgångsplats för våra lokala företag för att också kunna ge dessa förutsättningar för kundupplevelser och events. Dessa mötesplatser ska utvecklas på idag naturliga platser, området kring skolan centralt i byn och den närliggande skogen samt vid Vindelälven. Naturen och miljön är väldigt viktig för oss. Vi vill sträva efter ett socialt- och miljöhållbart samhälle där vi alla blir mer medvetna och engagerade.
Genom detta projekt skulle vi möjliggöra en utmanande, trivsam och inbjudande miljö för det livslånga lärandet för alla. Förskoleverksamheten i byn drivs med utgångspunkten i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Dessa gemensamma platser skulle ge goda förutsättningar för vuxna men särskilt
för barn och ungdomar att finna en känsla av tillhörighet och gemenskap. Vi vill som så många andra ge goda förutsättningar att hitta rekreation i en annars stressig vardag, en plats för friluftsliv och rörelse, reflektion och massor av gemenskap och lärande.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele