Bärens hus- ur ett kulturellt perspektiv

PROJEKTFAKTA

Sökande: Bärens hus ideell förening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 578 000 kronor

Projektet är avslutat

Bär har genom hela historien spelat en stor roll för människor i Norr- och Västerbottens inland, men det finns mycket lite visat av denna del av historien. Därför vill man i projektet öka kunskapen om den historiska och kulturella betydelsen som bären har haft, för att därefter skapa ett intresse och kunskap om bären och hur man kan tillvarata och förädla bären bättre.

Bärens hus ideella förening gjorde år 2015 en egen förstudie där man besökte närliggande museer för att höra deras syn på projektet och behovet av ett bärens hus. Alla har varit positiva till idén om ett bärens hus och det har även framkommit att bärens historia är en vit fläck på i kulturutbudet. Arbetet med förstudien övertygande föreningen om att ett bärens hus behövs.

I projektet kommer man därför att skapa ett nytt besöksmål, ett bärens hus. På bärens hus ska en utställning finnas om bärens historiska och kulturella betydelse. Kopplat till utställningen kommer det också finnas en webbplats där det kommer spridas information om bärens historiska och kulturella betydelse. Man kommer också att skapa en samverkansplattform med andra besöksmål i omgivningen för att gynna besöksnäringen i hela regionen. Dessutom kommer det i anslutning till utställningen finnas en mordern bärförädlingsverksamhet, Glommersbär.

Material till utställningen kommer inhämtas från Hushållningssällskapets arkiv, museerna i områdets samlingar samt från bygde- och byaföreningar. Material kan exempelvis vara filmer, foton och liknande som beskriver bärplockning och bärförädling. Själva byggandet av Bärens hus kommer planeras och ledas av Norbottens Museum i nära samarbete med Bärens hus ideella förening. Att bärens hus byggs just i Glommersträsk beror på att det sedan länge finns en stark tradition av bär och bärplockning. I närområdet fanns under 1900-talet tre bärtorkerier och nu är cirkeln sluten då Glommersbär har startat mitt i byn. Ett Bärens hus blir på så vis ett steg vidare inom bärbranchen i Glommersträsk för att visa på den historia som finns kring bären och betydelsen som bären haft för människor i norra Sverige. På längre sikt hoppas man att Bärens hus ska skapa ökad sysselsättning i regionen genom att det utvecklas flera högkvalitativa, hälsosamma och lokalt producerade bärprodukter.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele