Driva projekt

”Väl gjort är bättre än väl sagt”

Benjamin Franklin

När ni fått ert beslut från Jordbruksverket är det dags att starta projektet. Gå igenom projektplanen innan ni sätter igång och kom överens om en arbetsordning. Sätt till exempel upp datum för återkommande projektmöten där ni går igenom och dokumenterar vad som gjorts, vad som ska göras samt fyller i redovisningen löpande så blir det mycket enklare med slutrapporten. Behöver ni göra avsteg från projektplanen så kontakta kansliet innan ni gör detta.