Driva projekt2020-04-09T11:07:00+02:00

Driva projekt

När ni fått ert beslut från Jordbruksverket är det dags att starta projektet. Några tips längs vägen är att titta igen er beslut ordentligt. Syftet och målet med projektet är lite er ”bibel”.

Gå igenom projektplanen innan ni sätter igång och kom överens om en arbetsordning. Sätt till exempel upp datum för återkommande projektmöten där ni går igenom och dokumenterar vad som gjorts, vad som ska göras samt fyller i redovisningen löpande så blir det mycket enklare med slutrapporten.

Behöver ni göra ändringar i projektet ta kontakta kansliet innan ni gör detta.

Länkar och dokument
Beviljade projekt