Slutrapport

Då projektet är avslutat ska en slutrapport skickas till både jordbruksverket och Leader Lappland 2020. Kom ihåg att 20% av beviljat stöd utbetalas först då slutrapporteringen är godkänd

Det viktigaste med slutrapporteringen är att ni reflekterar över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Tänk även på att eventuella avvikelser och mål som inte  uppfyllts också är resultat som ska rapporteras. Utgå från den projektplan som ni gjorde för projektet och mycket av texten går att återanvända i slutrapporten som ska vara utformad så att man kan förstå vad projektet handlat om och hur det gått utan att man tagit del i själva ansökan