Utbetalningar och tips

När projektet är beviljat och igång kan du ansöka om utbetalning från jordbruksverket

  • Ni kan ansöka om utbetalning flera gånger
  • Ni kan ansöka om förskott om ni är en ideell förening, ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening
  • Ni kan ansöka om flera delutbetalningar
  • Ni kan ansöka om slututbetalning när projektet är avslutat

Utbetalning av stöd sker efter att ni redovisat betalda utgifter. Ansökan om utbetalning görs i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.

En guide för ansökan om utbetalning finns här, Guide ALF utbetalning

Det är bra att först gå igenom underlagen för ansökan om utbetalning tillsammans med kansliet. Vi kan hjälpa till att titta igenom redovisningen innan ansökan görs via e-tjänsten för att minska risken att utgifter som inte är godkända redovisas i ansökan om utbetalning då dessa fel inte går att rätta till i efterhand, utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

I tillägg till de tips som finns nedan har vi samlat konkreta tips och råd i denna guide. Guiden ska fungera som stöd för den som ska ansöka om utbetalning hos Jordbruksverket: Att ansöka om utbetalning hos Jordbruksverket

Ansökan förskottsutbetalning

Om du som stödmottagare är en ideell förening, ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening kan du ansöka om förskottsutbetalning.

  • Förskott får lämnas med högst hälften av stödet från EU och stat (ditt projektstöd), dock högst 250 000 kr.
  • Förskott kan betalas ut i flera steg om du väljer att inte ansöka om allt på en gång.

Tänk på att ett förskott måste gå att räkna av mot projektets utgifter. Om projektets utgifter är lägre än summan av utbetalt förskott och delutbetalningar, blir du återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.

Exempel: Du ansöker om och får ett förskott på 100 000 kr. Vid slututbetalningen har du bara utgifter för totalt 80 000 kr. Då kommer du att behöva betala tillbaka 20 000 kr.

Några tips vid genomförandet

Håll er till projektplanen och de beslut ni fått. Behöver ni göra avsteg från dessa så kontakta kansliet innan ni gör det.

Planera gärna in regelbundna projektmöten och protokollför vad som gjorts och vad som ska göras samt fyll löpande i tidrapporter, projektdagbok, körjournaler mm som finns att ladda ner hos Jordbruksverket.

Håll ordning på era fakturor, betalningsbevis, tidsredovisningar och körjournaler mm så blir det mycket lättare då ni ska ansöka om utbetalning.

Var noga med att följa reglerna om informationskraven.