DUC- Dorotea utvecklingscentrum

PROJEKTFAKTA

Sökande: Företagarna Dorotea
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 2 190 717 kronor

Projektet DUC handlar om att företagarna i Dorotea under tre års tid vill arbeta med att lyfta näringslivet till den nivå som näringslivet haft tidigare i kommunen.

Det här vill man uppnå genom att inkludera ungdomar och föreningslivet. Att ungdomar inkluderas och utbildas redan i skolan inom entreprenörskap.Att Näringslivet tar initiativ och ser nyttan i en kommun, där alla grupper deltar och utvecklar verksamhet är unikt. En utveckling där många är involverade i samhällsbyggandet, lyfter näringslivet och skapar en vikänsla och en starkare ekonomisk grund. Företag i glesbygd har ett stort socialt ansvar vilket man med projektet vill utveckla och underlätta.

I projektet ska ökad tillväxt och stärkta förutsättningar skapas för det befintliga näringslivet. Kommuner i glesbygden har en ansträngd ekonomi vilket gör att dess prioritet ofta blir kärnverksamheter. Det är därför viktigt att i projektet skapa förutsättningar för en fungerande näringslivsfunktion. Dorotea har under många år varit framträdande som en företagsam kommun, med ett rikt näringsliv. Under de senaste 5-6 åren har kommunen konstant tappat i Svenskt Näringslivs ranking och man finns nu nära bottennivån. Näringslivet signalerar att krafttag behövs. Där Företagarna Dorotea ser kommunen som en utvecklingskommun med stora möjligheter och potential att växa.

För att lyckas med detta behöver man skapa en plattform, ett centrum, där näringslivets aktörer kan hämta information, kontakter, stöd och kompetens samt finna samarbetspartners inom såväl privata, offentliga och ideella sektorn. Det behövs också en “spindel i nätet” som kan förmedla all tänkbar information och smidigt lotsa fram och vara till hjälp i olika problem som kan uppkomma. I projektet ska även en kartläggning göras om behovet av utbildningar och kompetensutveckling. Många utlandsfödda har med sig kompetens från olika arbetsområden. Ett utvecklingscentrum blir navet i lokala aktiviteter för företag, föreningar och enskilda. Forsättningsvis ses projektet som modellskapande för många av de små inlandskommunerna som brottas med samma problem och projektet bidrar gärna med att sprida erfarenheter till andra aktörer som är intresserade.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele