En levande landsbygd
26 oktober 2022

Med denna kväll ville vi visa upp vår levande landsbygd. Att det är möjligt att förändra, påverka, bo, leva och inte minst verka i vårt område och på landsbygden i stort.

Målgrupp: Kvällens målgrupp var de som representerade en organisation, en ideell förening eller ett företag som har landsbygdens utveckling nära hjärtat, tex  beslutsfattare, tjänstepersoner eller personer med helt andra roller. Personer som är intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor.

Under den välsmakande trerättersmiddagen hade vi vissa underhållningsinslag. Vi pratade om styrkan i ett lokalt engagemang, utvecklingsmöjligheter på små orter, synergier och samverkan m.m Det var musikuppträdanden samt att vi visade upp vår nya film – ”Bygden Lever”. En film med fokus på landsbygdens attraktion, en plats där man vill bo, leva och verka.

Kvällens konferencier: Fredrik Westerlund, som bland annat är författare till boken ”Att gå över berg”. Fredrik har även varit kolumnist i flera dagstidningar och stående gäst i Sveriges Radios program Rond och Kvällspasset.

Kvällens program:

Marino Carlsson – Gold of Lappland, pratade om synergier, samverkan och att tänka utanför boxen.

Jenny Berg – Destination Kittelfjäll, pratade om styrkan kring lokalt engagemang och utvecklingsmöjligheterna på små orter.

Projektet professionella unga artister kvällens underhållning.

Om evenemanget
Leader Lappland 2020 har sett att det finns ett stort behov av att visa på de möjligheter som finns i vårt område. Vi har under en längre period varit drabbade av utflyttning och behöver vända trenden. Vi har sett över möjligheter att, genom ett samlat grepp, kunna nå en bredare massa för att visa på landsbygdens attraktion. Vi vill även stärka bilden av en attraktiv region där man vill bo, leva och verka. Detta ska ske genom att visa på den lokala drivkraften
och vårt ”jävlar anamma” som finns i vårt område.

Länsstyrelsen tog kontakt med Leader Lappland 2020 med ett önskemål om att samverka kring deras ”landsbygdsforums dag” i oktober 2022. Dagen riktar sig till samma målgrupp som detta projekt och vi vill förlänga dagens aktiviteter genom hålla ett kvällsevenemang där vi kan visa på det aktiviteter som genomförs på vår
landsbygd.