Tips och tricks! Letar du inspiration?

Här är några tips på idéer!

 • Håll ett disco
 • Anordna ett ridläger
 • Håll i en konsert
 • Arrangera öppna träningar för alla åldrar
 • Testa på parkour
 • Åkt på en projektresa
 • Planera för utbildningar
 • Dans och musik
 • Magiföreställning
 • Temakvällar tillsammans med föreningar
 • Arrangera teaterträffar och andra olika kulturella evenemang
 • Kontakta kommunen och hör med vad ni kan göra tillsammans! En liten idé kan växa till något mycket större!

Vi kan inte stödberättiga aktiviteter som leder till investeringar eller intäkter. Känner du dig osäker? Kontakta oss!

Hitta inspiration från redan genomförda aktiviteter här!

Logotyper

Här finner du alla logotyper som du använder när du marknadsför och informerar om din aktivitet. Loggorna behöver därmed infogas i till exempel blanketter, inbjudningar, bilder, filmer och affischer.

Det funkar som när ni exempelvis gör ett Facebook-event måste loggorna finnas med i bannern eller andra bilder så att de syns!

 • EU-loggan samt Leader-loggan måste vara med (”Villkor för stöd”).
 • Vi ser gärna att ni även har med Leader Lappland 2020s logga!

Ideell tid

Vad menas med att redovisa ideell tid egentligen? Vi ger dig riktigt bra tips för hur man kan tänka!

Leader är en metod som värdesätter och stärks av det lokala ideella engagemang som alla aktiviteter och projekt utgörs av. Det blir därför en grundsten för hur ni redovisar medfinansiering att ta med ideella arbetsinsatser.

Ideell tid är inte pengar som betalas in eller ut, men det är värdefull tid för aktiviteter och projekt då man väljer att investera sin fritid för att skapa en aktivitet som inkluderar sin bygd.

Ideell tid värderas som 50 kr per nedlagd arbetstimme för 13-15 år och 220kr per nedlagd arbetstimme för alla från 16 år och uppåt.

De aktiviteter som beviljats leaderstöd med ideella arbetsinsatser som sin egen medfinansiering ska själva sammanställa de arbetade timmarna och redovisa till leaderkontoret vid del- och slutredovisning.

Att hjälpa till praktiskt med olika arbeten kan räknas som ideell tid såsom att jobba med marknadsföring av aktiviteten eller delta i bygget av något. Alla deltagare i gruppen som inte får ersättning för sin insats räknas därmed som ideellt arbetande, då man gör det på grund av sitt eget engagemang.

Ladda ner blankett för redovisning av ideell tid här! (Jordbruksverket)

Ett, två, tre – KÖR!

Ladda ner logotyper i jpg-format

Frågor? Kontakta mig!

Ungdomscoach: