Mallar och tips inför er redovisning av delaktiviteten

Tänk på att alla kostnader ni redovisar ska finnas med i er budget!

Logotyper

Ni måste ha med EU-loggan och leaderloggan på allt material som finns i tryck. Med detta menar vi även inlägg i sociala medier så som tiktok, Facebook, Instagram m.m. I samband med redovisningen vill vi ha en kopia på trycket. Det går bra med att skicka med en kopia av det som är tryckt, ett foto eller screenshot (skärmdump) av annonsen m.m

Ni behöver bara skicka med detta om ni har fått pengar för annons, inlägg m.m

Mat

Allt som kan ätas måste redovisas med deltagarlistor (alltså en lista med namnen på de som ätit oavsett om det är frukt, godis, fika eller lunch/middag). Denna ska skickas med redovisningen.

Lunch/middag ersätt med 100,8 kr oavsett vad ni betala för det, medans fika ersätts med vad det faktiskt kostat, max 68 kr/person och tillfälle.

Intäkter

Om ni, mot förmodan, skulle tjäna pengar på er delaktivitet så måste ni berätta det direkt! Det innebär att vi (Leader Lappland) måste förändra ert beslut.

Resor

Resor ersätt med 30 kr/milen eller kostnad för tåg, buss eller annan biljett. Här ska ni använda er av en Körjournal

Ideell tid

Vad menas med att redovisa ideell tid egentligen? Vi ger dig riktigt bra tips för hur man kan tänka!

Leader är en metod som värdesätter och stärks av det lokala ideella engagemang som alla aktiviteter och projekt utgörs av. Det blir därför en grundsten för hur ni redovisar medfinansiering att ta med ideella arbetsinsatser.

Ideell tid är inte pengar som betalas in eller ut, men det är värdefull tid för aktiviteter och projekt då man väljer att investera sin fritid för att skapa en aktivitet som inkluderar sin bygd.

Ideell tid värderas som 50 kr per nedlagd arbetstimme för 13-15 år och 220kr per nedlagd arbetstimme för alla från 16 år och uppåt.

Ni som fått en delaktivitet ska även redovisa de ideella timmar som ni lagt ner.

Att hjälpa till praktiskt med olika arbeten kan räknas som ideell tid såsom att jobba med marknadsföring av aktiviteten eller delta i bygget av något. Alla deltagare i gruppen som inte får ersättning för sin insats räknas därmed som ideellt arbetande, då man gör det på grund av sitt eget engagemang.

För att få lite hjälp med att hålla koll på tiden kan man använda sig av jordbruksverkets blankett som du hittar här

Ett, två, tre – KÖR!

Mallar för redovisning 

Ladda ner logotyper i jpg-format

Frågor? Kontakta mig!

Ungdomscoach: