Fågeltornet

PROJEKTFAKTA

Sökande: Argentis AB
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 416 895 kronor

Idén till att bygga ett fågeltorn tar avstamp i projektet ”Fjällgås” som pågått sedan 1970-talet och som på senare år varit med och ökat intresset inte bara för fjällgåsen utan även för det övriga fågellivet. Även klimatomställningen, trenderna med vandring och ett ökat intresse för friluftsliv, svemester och hemester har bidragit till ett ökat intresse för fåglar, skog och natur.

Även vår lokala aktivitet ”Top of Arjeplog” har medverkat till det ökade intresset för det lokala, för flora och fauna och i och med det även för fåglar. I och med att hållbarhetsfrågorna och förestående omställning till ett fossilfritt samhälle är aktuellt ökar också intresset och medvetenheten för naturens betydelse.
Förslaget om ett fågeltorn kommer från en lokalinvånare, som istället för att lämna in ett medborgarförslag till Arjeplogs Kommun fick höra talas om möjligheten att få stöd via Leader Lapland och då kontaktade Argentis med sin idé för att få stöd och hjälp.

Argentis söker därför medel för att bygga ett fågeltorn, vid området Sälla i Arjeplogs Kommun, Markägare är Arjeplogs Allmänning som är positiva till uppförandet av ett fågeltorn (Beslut taget på Allmänningens styrelsemöte 26/1 2022) och ett arrendeavtal kommer att skrivas mellan Arjeplogs Kommun och Arjeplogs Allmänning. Vi kommer även att samarbeta med projektet Fjällgås (https://nordensark.se/bevarande/fjallgas/) för att till fågeltornet koppla på aktiviteter som syftar till att utbilda, skapa intresse och öka kännedomen om fåglar, arter, deras liv och leverne och nytta för den biologiska mångfalden. Genom bland annat fågelskådningsaktiviteter, fågelguidning, samt informationsmaterial om vilka sorters fåglar som man kan se vid fågeltornet.

Vi har även haft dialog med grundskolan, som ställt sig positiva till projektet och vi kommer tillsammans med Öbergaskolan, Arjeplog att genomföra aktiviteter riktade mot grundskolan, tex friluftsdag med fågelskådning och fågelholksbygge.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele