Så här funkar det:
Du börjar med att lämna in en ansökan. Leader Lappland 2020´s verksamhetskontor går igenom anmälan och ser allt rätt ut kallar de till ett beslutsmöte med vår beslutskommitté. Kommittén går igenom ansökan och fattar ett beslut. Om din anmälan beviljas ska ett avtal skrivas under mellan dig och Leader Lappland 2020.

Sen kan ni köra i gång 😊

Detta krävs av dig:
Det är jätteviktigt att följa det som du sagt att ni ska göra i ansökan. Är det någonting som behövs ändras i delprojektet tar du kontakt med verksamhetskontoret.
Du måste genomföra delprojektet och betala alla utgifter innan delprojektet slutdatum.
Du ska alltid använda våra loggor (EU-flaggan och leadersymbolen) när du informerar om delprojektet (som evenemang på Facebook eller inbjudningar. Är du osäker ta kontakt med verksamhetskontoret)
Du får inte ha några intäkter i delprojektet! Med intäkter menas om ni tar betalat får någon del av aktiviteterna eller får pengar från annat håll för att betala kostnader i delprojektet.

Redovisning:
När ni har gjort klart ert delprojekt ska det redovisas (alla mallar och blanketter finns här på hemsidan, om du har frågor ta kontakt med verksamhetskontoret)

För alla kostnader ska ni skicka med kvitton eller fakturor.

Kostnader för lunch eller middag redovisas med 101 kr och fika redovisas med max 60 kr/person. Godis eller annat som man kan äta redovisas med den kostnad ni har haft. Har ni en förtäringskostnad med måste du skicka med en lista på vilka som har ätit (för och efternamn) och när ni åt.

I samband med slutredovisning ska du förutom den ekonomiska redovisningen lämna in en skriftlig rapport kring genomförande och resultat. Slutredovisning ska ske senast en månad efter delaktivitetens slut.

Det är även viktigt att tänkta på att Leader Lappland 2020 äger eventuella rättigheter på material m.m som tas fram i delprojektet.

Föreningsboosten
Till redovisning

DETTA MÅSTE DU SKICKA MED:
  • Ansökningsblanketten

  • Firmatecknarintyg (konstituerande protokoll eller liknande)

DETTA ÄR FRIVILLIGT ATT SKICKA MED ANSÖKAN
(men kan vara ett bra stöd)
  • Aktivitetsplan

DESSA KAN VARA BRA ATT LÄSA IGENOM INNAN MAN SKICKAR IN SIN ANSÖKAN
  • Avtal för delprojekt (OBS! Ska ej fyllas i vid ansökan! Detta avtal upprättas efter eventuellt bifall)

  • Ansökan om förskott

LADDA NER ANSÖKNINGSBLANKETTEN HÄR
Ladda ner aktivitetsplanen
Ladda ner avtal för delprojekt
Ladda ner ansökan om förskott
ANSÖK IDAG!