Förstudie PUA- Professionalisering av Unga Artister

PROJEKTFAKTA

Sökande:  Kulturakademin
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Arbetsmarknad
Grundbudget: 100 340 kronor

Projektet är avslutat

Att genomföra en förstudie inför en ansökan till ett större projekt.
Förstudien tillåter en förankring av idén bland nyckelorganisationer inom det planerade partnerskapet. Man förbereder projektstrukturen, aktivitetesplan och tidtabell. Aktuella ungdomar som skulle kunna medverka identifieras och förbereds ex. genom workshops. Ledare och utbildningskonsulter kontaktas och utbildningsinnehåll planläggas. Det stora projektets målsättning fastställs och modeller för hållbarheten efter projekttiden utvärderas. Förstudien tar 6 månader – efter denna period finns en ansökan till det stora projektet klart med alla medverkande
stödorganisationerna.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele