Förstudie Västerbottens inland konstgräsplaner

PROJEKTFAKTA

Sökande: Västerbottens fotbollsförbund
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 349 220 kronor

Projektet är avslutat

I Västerbottens inland har företrädare från kommuner och fotbollsföreningar konstaterat att det saknas konstgräsplaner i Åsele, Dorotea, Storuman och Sorsele. Det innebär en sämre möjlighet för berörda kommuners barn, ungdomar och vuxna att bedriva och utveckla fotbollsverksamheten. Därför vill man i projektet undersöka möjligheten till etablering av konstgräsplaner.

Under 2017 har diskussion förts mellan Svenska fotbollsförbundet/ Västerbottens fotbollsförbund och lokala företrädare om möjligheterna till etablering av nya konstgräsplaner. Där framkom att det råder oklarheter kring kunskap, finansiering och kravspecifikationer med mera.

Därför vill man i projektet klargöra vilken kompetens som krävs lokalt efter att konstgräsplanerna byggts. Förstudien är alltså ett resultat av de diskussioner som hittills förts angående konstgräsplaner, där man i förstudien vill undersöka vad som krävs för att förverkliga etableringen av ett konstgräs i respektive kommun. Vid projektets slut ska det följaktligen finnas underlag för fyra konstgräsplaner i Åsele, Dorotea, Sorsele och Storuman. På lång sikt ska fyra konstgräsplaner vara byggda i respektive kommun.

Inom förstudiens ram ingår samverkan med berörda kommuner och deras största föreningar.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele