Från idé till projekt

”Många goda idéer dör på vägen till skrivbordet”

Max Frisch

Har ni en idé om ett utvecklingsprojekt som behöver stöd så läs igenom strategin för Lappland 2020 och se om den passar in i något av insatsområdena. Gör den det så kontakta kansliet. Kom ihåg att det är en klar fördel om ni är flera som bär på idén tillsammans.