FRÅN IDÉ TILL PROJEKT2021-03-29T17:00:28+02:00

Från idé till projekt

Har ni en idé om ett projekt som på något sätt bidrar till att våra olika landsbygder blir ett lite bättre ställe att verka, bo eller leva på? Då har ni hittat helt rätt.

Vi beviljar projektstöd till olika aktiviteter men alla dessa ska utgå från vår strategi som du hittar här. Men när ni kommit på en idé så är det absolut enklast att ni tar kontakt med kansliet på telefon 070-882 06 10 eller via e-post info@lappland2020.se 

Vem kan söka?

Alla kan söka stöd, men det måste vara en juridisk person som äger projektet.
Med detta menas att alla utom privatpersoner kan söka stöd hos oss.

Leader Lappland 2020 har ett öppet ansökningsförfarande med löpande beslut. Ta kontakt med kontoret för mer information om beslutsomgångar.

Ansökningsprocessen är uppdelad i följande steg.

 1. Ta kontakt med kansliet när ni fått en idé så stämmer vi av den mot vår strategi och insatsområden
 2. Ansök om om en fullmakt (alla våra ansökningar sker digitalt via Jordbruksverkets system kallas e-tjänst)
 3. Fyll i ansökan i e-tjänsten, budgetmall, Indikatorer och eventuell aktivitetsplan
 4. LAG-gruppen tar beslut om er ansökan ska prioriteras (beviljas) eller avslås (läs mer om strategin och dess innehåll här)
 5. Om ni prioriteras kommer kansliet att handlägga er ansökan
 6. Jordbruksverket tar det slutgiltiga beslut om ert projekt
 7. När Jordbruksverket fattat beslut är det bara att köra!

Det kan underlätta att svara på dessa frågor när ni fått en idé

 • Vem är sökande, kontaktuppgifter
 • Var ska projektet genomföras (län/kommun)
 • Hur är projektet avgränsat från sökandes ordinarie verksamhet
 • Varför söker ni, bakgrund
 • Vad är syftet med projektet
 • Vad är målet/målen med projektet
 • Vilka är målgruppen/målgrupperna
 • Hur ska ni genomföra projektet
 • Vilka aktiviteter ska ni genomföra
Länkar och dokument
Beviljade projekt