FRÅN IDÉ TILL PROJEKT2021-06-16T13:55:05+02:00

Från idé till projekt

Har ni en idé om ett projekt som på något sätt bidrar till att våra olika landsbygder blir ett lite bättre ställe att verka, bo eller leva på? Då har ni hittat helt rätt.

Vi beviljar projektstöd till olika aktiviteter men alla dessa ska utgå från vår strategi. Men när ni kommit på en idé så är det absolut enklast att ni tar kontakt med verksamhetskontoret.

Leader Lappland 2020 har ett öppet ansökningsförfarande med löpande beslut. Datum för kommande deadlines och LAG-grupps möten hittar ni direkt på startsidan.

Testa din projektidé
Länkar, Dokument & mallar
Beviljade projekt

FYRA STEG TILL DITT PROJEKT

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras. Klicka på ikonerna här nedanför för information om vad som gäller i de olika stegen.