Att ansöka

Alla ansökningar om stöd till Lokalt ledd utveckling görs denna programperioden på Jordbruksverkets hemsida. Man loggar in på “Mina sidor” med e-legitimation, väljer “E-tjänster inom Mina sidor” och därefter “Stöd inom Lokalt Ledd utveckling”. Där fyller man in sin ansökan och laddar upp bilagor. Hos Jordbruksverket finns även en guide till e-tjänsten för ansökan.

Fullmakt och e-legitimation

För att du ska kunna logga in som ombud med din privata e-legitimation på ett organisationsnummer måste den förening, företag, organisation eller myndighet du representerar godkänna det genom en fullmakt. Fullmakten får du genom att skriva ut en pappersblankett på jordbruksverkets hemsida, fylla i den och skicka den påskriven till Jordbruksverket tillsammans med dokument som styrker att de som skrivit under ansökan har rätt att teckna firma.

Om du inte har någon e-legitimation så kontakta din bank

Ansökan steg 1 hos jordbruksverket

I steg 1-ansökan får ni svara på frågorna: Vilken är målgruppen, vilket leaderområde söker ni stöd i hur mycket stöd planerar ni att söka.

Det går bra att påbörja ansökan för att göra den klar senare. Glöm inte att trycka på spara för varje flik. Bifoga gärna det utkast till projektplan om ni gjorde en sådan ihop med kansliet innan ansökan. Har ni inte gjort utkastet till projektplan så skriv gärna ner varför vill ni göra detta, syfte, mål, vilka aktiviteter ni ska göra för att nå målen i ett word-dokument som ni bifogar.

Ansökan steg 2 hos jordbruksverket

Eftersom det är jordbruksverket som formellt fattar beslutet om ditt projekt, behöver ni även göra en ansökan steg 2 på jordbruksverkets hemsida.

Logga in på Jordbruksverkets e-tjänster: Startsida E-tjänster inom Mina sidor/Stöd inom lokalt ledd utveckling /Välj din tidigare gjorda Steg 1 och ni kommer att få en fråga ifall ni vill gå vidare till Steg 2.

Svaren till många av frågorna kan ni hämta från det utkast till projektplan ni gjorde innan ansökan.

Blanketter och mallar som ska fyllas i och bifogas till ansökan är budgetmall och det finns anvisningar hur den ska fyllas i. Det är även bra om ni redan nu fyller i en aktivitetsplan vilket kommer att underlätta i genomförandet av projektet.
Ni ska även fylla i Mall egna indikatorer och horisontella mål (word) och lägga denna som bilaga till ansökan

Övriga blanketter och mallar som ni kan behöva hittar ni här hos Jordbruksverket.
Under “Länkar och Dokument” finns ett hjälpdokument för hur man går tillväga med sin ansökan i e-tjänsten.

Komplettering

När ansökan steg 2 är gjord hos jordbruksverket, kan det komma önskemål om kompletteringar för att ditt projekt ska kunna bedömas.

Besked och beslut

När er ansökan är komplett och går vidare för beredning och bedömning.  LAG utgår från urvalskriterier och bedömer om projektet ska prioriteras för stöd. Beslutet i LAG kan inte överklagas. LAG:s bedömning med motivering skickas därefter till Jordbruksverket som tar det formella beslutet så fort protokollet är justerat. Jordbruksverket har upp till 90 dagar på sig att handlägga ärendet