Att ansöka

Alla ansökningar om projektstöd görs via “Mina sidor”Jordbruksverkets hemsida. För att kunna göra detta så behövs en fullmakt. Fullmakten får du genom att skriva ut en pappersblankett på jordbruksverkets hemsida, fylla i den och skicka den påskriven till Jordbruksverket tillsammans med dokument som styrker att de som skrivit under ansökan har rätt att teckna firma.

OBS – ta kontakt med kansliet innan ni skickar in en ansökan. 

 

Ansökan steg 1 hos jordbruksverket

Vi rekomenderar att ni inte gör denna utan påbörjar direkt en steg 2 ansökan. 

Ansökan steg 2 hos jordbruksverket

Logga in på Jordbruksverkets e-tjänster: Startsida E-tjänster inom Mina sidor/Stöd inom lokalt ledd utveckling. När det kommer till att välja inriktning – eller när ni stöter på frågetecken. Ta kontakt med kansliet. 

Obligatoriska bilagor att skicka med är;

Budgetmall
Någon form av aktivitetsplan (vi rekommenderar denna aktivitetsplan)

 Mall egna indikatorer och horisontella mål (word) och lägga denna som bilaga till ansökan

 

Besked och beslut

När er ansökan är komplett och går vidare för beredning och bedömning.  LAG utgår från urvalskriterier och bedömer om projektet ska prioriteras för stöd. Beslutet i LAG kan inte överklagas. LAG:s bedömning med motivering skickas därefter till Jordbruksverket som tar det formella beslutet så fort protokollet är justerat. Jordbruksverket har upp till 90 dagar på sig att handlägga ärendet