Innan ansökan

Ansökningsprocessen

Själva ansökningsprocessen är uppdelad i ett antal steg. Leader Lappland 2020 har ett öppet ansökningsförfarande med löpande beslut. Tidplan inför de olika beslutsmötena med LAG finns i vår kalender (Hyperlänka till vår kalender). En ansökan kan lämnas när som helst under året men måste vara inskickad minst en månad före ett LAG-möte för att hinna behandlas. Kansliet för Lappland 2020 fungerar under hela resan som ett bollplank och lotsar dig igenom ansökningsarbetet. Det kommer även att hållas informationsmöten om Leader Lappland 2020 och utbildningstillfällen i de medverkande kommunerna där ansökningsförfarandet gås igenom.

Innan ansökan

Ta gärna kontakt med kansliet när ni fått en idé så kan vi lotsa er i processen. Det kan dock vara bra att titta på nedanstående frågor då dessa ska besvaras i samband med en ansökan. 

Frågor att besvara

 • Vem är sökande, kontaktuppgifter
 • Var ska projektet genomföras (län/kommun)
 • Hur är projektet avgränsat från sökandes ordinarie verksamhet
 • Varför söker ni, bakgrund
 • Vad är syftet med projektet
 • Vad är målet/målen med projektet (se även indikatorer för insatsområdet i strategin)
 • Vilka är målgruppen/målgrupperna
 • Hur ska ni genomföra projektet
 • Vilka aktiviteter ska ni genomföra
 • Har ni samarbetspartners
 • Hur ser tidsplanen ut
 • Under vilket insatsområde i strategin Lappland 2020 söker ni
 • Hur ska ni ta vara på resultaten när projektet är genomfört