Vem kan söka och till vad

Vad kan Leader Lappland 2020 ge stöd till

Börja med att läsa om strategin som är styrande för föreningen och för de som söker om projektstöd under ”Lokal strategi”

Där kan ni även läsa om vilka urvalskriterier som gäller för LAGs bedömning av ansökningar samt vilka indikatorer som finns för de olika insatsområdena.

Vem kan söka stöd från Leader Lappland 2020

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet. Privatpersoner kan inte söka stöd

Hur mycket kan man söka

  • Minsta möjliga stödbelopp som kan beviljas är 22 000 kronor
  • Stöd kan generellt beviljas mellan 40 och 100 procent av de stödberättigade utgifterna som ett projekt eller en insats har för att genomföra projektplanen
  • Om projektets syfte är att endast gynna enstaka företag får stödnivån fastställas till mellan 40 och 70 procent av stödberättigande utgifter från landsbygdsprogrammet, regional- och socialfondsprogrammet inom lokalt ledd utveckling
  • Projektstöd till företag som enbart gynnar enstaka företag begränsas till ett stödbelopp på maximalt 200 000 kronor