Nu har fyra nya projekt hos Lappland 2020

LAG för Lappland 2020 fattade beslut om projekten i maj och juni 2017 och nu har dom fått startbeslut från jordbruksverket.  
De fyra projekten är: Samiskt center i Tärnaby, PUA -professionella unga artister, Grytsjö fäbod och Storuman fotoarkiv. 

Samiskt center i Tärnaby

Projektägare:
Storumans kommun
Syftet:
Att stärka det lokala samiska samhället
Att utveckla Tärna-bygden med ett samiskt besökscenter
Att tillvarata och utveckla det samiska kulturarvet
Mål:
Att ett ”embryo” till samiskt center etableras i Tärnaby
Att en grundutställning med kommunens befintliga samlingar samt basinformation skapas i anslutning till centret
Att en konkret projektering av centrets vision tas fram

PUA- Professionella Unga Artister

Projektägare:
Kulturakademin
Syftet:
Att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för unga duktiga artisters möjligheter att ta nästa steg till en artistkarriär.
Mål: 
Ett etablerat nätverk samt framtagen projektidé och innehåll för ett genomförandeprojekt

Grytsjö Fäbod

Projektägare:
Greger Olofsson Marsfjällskonsult
Syfte:
Att förvalta och bevara en unik kulturmiljö
Möjliggöra framtida näringsverksamhet inom besöksnäring
Tillgängliggöra ett kulturarv för besökare och skolor
Mål:
Att Fäbodsmiljön blir upprustad på ett kulturhistoriskt riktigt sätt
Att informationsmaterial om miljö är framtaget och uppsatt

Storuman fotoarkiv

Projektägare:
Storuman kommun
Syftet:
Att tillvara ta och tillgängliggöra de historiska samlingar som finns på bygden.
Mål:
Utveckla och tillgängliggöra en databas för kommunens kulturmiljöer innehållande samlingar med fotografier, diabilde och filmer som kommunen äger som är öppen för alla
Genomföra en inventering av lokala byamuseer onnehav av fotografoer/filmer
Genomföra minst 15 aktiviteter i form av t ex utställningar, berättaraftnar, kulturevenemang