Avsluta

Ansökan om slututbetalning görs när projektet är genomfört och de sista utgifterna är betalda, men innan slutdatum. Beakta slutdatum för sista dag då ni får lämna in ansökan!

I slutet av projektet utvärderas det totala resultatet och effekterna.

Observera att de sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd.

Slutrapporten knyter an till projektplanen/ansökan om projektstöd och ska spegla utfallet av det som ni planerade i samband med projektstarten. Ett bra tips är att börja med att läsa igenom projektplanen/ansökan om projektstöd. Där framgår också hur ni planerat att utvärdera projektet.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först tagit del av tidigare information om projektet. Det ska gå att förstå vad projektet handlat om, hur det har gått och varför det blev så. Stanna upp och reflektera över era erfarenheter. Ha i åtanke att avvikelser också är resultat intressanta att ta del av.

Slutrapportering sker i e-tjänsten Mina sidor i samband med ansökan om slututbetalning. Slutrapporten innehåller en kort beskrivning av projektet och genomförandet, resultat och effekter av projektet samt nationella indikatorer. Tillsammans med verksamhetskontoret stäms projektets resultat av mot de lokala indikatorerna.

För att ansöka om utbetalning loggar du in precis på samma sätt som när du skickade in ansökan, med ditt bank-id på Mina Sidor på Jordbruksverkets hemsida.

När du är inloggad hittar du en meny till vänster. Där väljer du ”e-tjänster inom mina sidor” och sedan ”företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Sedan trycker du på knappen ”Starta tjänsten”.

Här väljer du nu ”Ansökan om utbetalning” och sedan en ”Slututbetalning”.

Genomföra
Länkar, dokument & mallar

Tips inför slutredovisning

  • Glöm inte att lämna in indikatorerna till verkamhetskontoret

  • Kontakta verksamhetskontoret så fort du har skickat in din slutrapport.
    (Det skyndar på vår handläggning, så ni får utbetalningen snabbare)

  • Planera arbetet med slutrapporten i god tid
    (det tar tid att slutrapportera, så gör den i god tid innan slutdatum)