Skriva ansökan

Ansökan till oss gör du på Jordbruksverkets hemsida. Information om hur du gör kommer här nedan. Kontakta oss på verksamhetskontoret om du behöver hjälp.

Du behöver en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare i systemet. Fullmakten måste du ansöka om med en formell blankett. Blanketten ska skrivas ut, fyllas i och undertecknas av behörig firmatecknare. Den ska sedan skickas tillsammans med ett intyg på vem som är firmatecknare till:

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn

Varje fullmakt är personlig. Flera fullmakter kan dock delas ut av behörig firmatecknare. Det tar vanligen 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket. När fullmakten är beviljad känner systemet av det och kopplar ditt personnummer till den berörda föreningen automatiskt när du loggar in med din personliga e-legitimation.

För att skicka en ansökan måste du böra med att logga in med ditt bank-id på Mina Sidor på Jordbruksverkets hemsida.

När du är inloggad hittar du en meny till vänster. Där väljer du ”e-tjänster inom mina sidor” och sedan ”företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”. Sedan trycker du på knappen ”Starta tjänsten”. (Här söker du också utbetalning när du har har fått ett beslut om stöd.)

När du har kommit in i tjänsten väljer du ”Ny ansökan om stöd”.

E-tjänsten är uppdelad i 9 steg. Du måste inte fylla i hela ansökan på en gång, du kan pausa och återkomma och fylla i klart. Men tänk på att spara ofta när du håller på i systemet så att det du fyllt i inte försvinner.

Eftersom samma IT-system på Jordbruksverket används för olika typer av projekt och företagsstöd så är det mycket viktigt att du väljer rätt stödtyp från start.  På nr 3 i ansökan ”Välj stöd så ska du välja inriktning på ditt projekt. För att söka stöd genom Leader Lappland väljer du ”Lokalt ledd utveckling genom leader”.

Har du följt ansökningsprocessen till vänster, och redan varit i kontakt med oss på verksamhetskontoret, kan du i nästa steg gå direkt till ”Ny steg 2 ansökan”.

På nr 4 i ansökan ska du välja inriktning. För projektstöd hos Leader Lappland finns det enbart en inriktning att välja och det är Landsbygdsfonden – Genomförande av projekt. När du trycker på den inriktningen får du upp lite olika kategorier. Här väljer du den kategori som passar din projektidé bäst.

Tänk på att både handläggningen från Leaderkontoret och bedömningen från LAG utgår ifrån det som står i ansökan. Lägg därför tid på att så utförligt som möjligt beskriva alla delar i ansökan så ökar dina chanser för en effektiv handläggning.

I steg 5 i e-tjänsten kommer du till den del där du ska beskriva vad du söker stöd för och hur du ska genomföra detta.

Ifall du redan har varit i kontakt med verksamhetskontoret, bör du ha fått en mall i word (utformad efter Jordbruksverkets e-tjänst), där du kanske redan har skrivit in all information om ditt projekt. Har du det kan du enkelt klippa och klistra in informationen.

Önskar du mer stöd i ditt skrivande? Läs gärna vår sida för ”Hur man skapar ett logiskt projekt”.

I steg 6 i ansökan hittar du ”Utgifter och finansiering”. Tänk noga igenom den budget ni har för projektet. Det är bara är kostnader som tas upp i budgeten som ni sen kan få ersättning för.

En detaljerad budgetbilaga är obligatoriskt för alla projekt – den laddar du ner på din dator, fyller i, sparar lokalt i din dator och sen laddar upp som bilaga till din ansökan. Specificera era utgifter, ge förklaringar, visa beräkningar och bifoga underlag så att det är möjligt att bedöma om utgifterna är rimliga. Till exempel kan offerter från olika leverantörer, prisjämförelser från olika leverantörer på internet eller hänvisningar till olika leverantörers prislistor för en budgeterad utgift bifogas.

Första frågan du ska svara på i ansökan är ifall du är skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet? I regel brukar projekt hos oss inte vara momsredovisningsskyldiga då man inte tillhandahåller varor eller tjänster på en öppen marknad mot betalning (men självklart finns det undantag). Observera att frågan är ifall du är skyldig att redovisa moms för projektet, inte för den sökande organisationen.

Efter att du svarat på den frågan ska du fylla i vilka utgifter du har. Här fyller du i exakt samma utgifter som du redan har angett i budgetmallen.

När alla utgifter är inlagda ska du fylla i finansiärer. Här finns alla finansieringssätt inom hela Jordbruksverket uppradade. Då detta kan vara lite krångligt så räcker det att du fyller i hela summan du söker stöd för under projektstöd, så hjälper vi dig att få det rätt sedan.

Det är möjligt att ladda upp bilagor till ansökan, men de ersätter inte grundläggande svar på frågorna i ansökningssystemet.

Som vi tidigare har skrivit om så är budgetmallen den enda bilagan som är obligatorisk.

Här kan du även ladda upp en aktivitetsplan. Det är en sammanställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Mallen är tänkt som ett stöd i planeringen och för budgetmallen. Den tydliggör vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Här kan ni också visa hur ni kommit fram till omfattningen av exempelvis antal arbetstimmar, antal mil eller antal deltagare.

Andra bilagor som kan vara bra att ladda upp är:

 • Indikatorlistan
 • Eventuella offerter
 • Dokument som redogör för firmatecknare
 • Fullmakten
 • Andra avtal som kan behövas för att genomföra projektet (kan tex vara markupplåtelseavtal eller liknande)

Vad händer sen?

När du har skickat in din ansökan på jordbruksverkets hemsida så kan vi på verksamhetskontoret se den. Vi har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som du har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra.

Vi kommer att gå igenom din ansökan och är den komplett så kommer den att gå upp till LAG för beslut.

Lycka till med er ansökan!

NYHET 2022

Under LAG-gruppsmötet i februari 2022 beslutade vårt LAG att under 2022 ska de testa ett nytt arbetssätt och där du som sökande får möjligheten att presentera ditt projekt, innan LAG tar upp det för beslut! Är detta något som du är intresserad av? Prata med verksamhetskontoret!

Komma igång
Genomföra
Projektlogik – Hur skapar vi ett logiskt projekt?

Dokument & mallar

Ansökningsprocessen

 • Testa din projektidé

 • Kontakta Verksamhetskontoret

 • Ansök om om en fullmakt 

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten

 • LAG-gruppen tar beslut

 • Verksamhetskontoret handlägger er ansökan

 • Jordbruksverket fattar beslut

 • Genomförande