Leader Lapplands utvecklingsstrategi 2023-2027

Strategin är inskickad!

12 oktober skickade vi in vår utvecklingsstrategi till Jordbruksverket och gick därmed i mål med första etappen i strategiskrivningsprocessen.

Härnäst kommer en nationell urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och poängsätta alla Sveriges leaderstrategier.

Besked om vår strategi har blivit godkänd kommer under våren 2022.

Den slutliga versionen hittar du här:
Leader Lappland strategi 2023-2027

Med oss under resan har vi haft en strategigrupp utvalda av vår styrelse, samt en anlitat processledare som har jobbat hårt i skrivandet.

Strategigruppen bestod av:
Stig-Lennart Karlsson, ordförande Leader Lappland, offentlig sektor, Lycksele
Magnus Johansson, offentlig sektor, Vilhelmina
Anna Ludvigsson, ideell sektor, Storuman
Laila Lundgren Sundström, ideell sektor, Arjeplog
Anne Enoksson, offentlig sektor, Arvidsjaur
Linnea Lindberg, offentlig sektor, Åsele

Processledare: Petra Åhl, https://www.petraahl.com/

Under våra workshops fick deltagarna svara på följande fråga:

Vad betyder vår plats på jorden för dig?

Resultatet ser ni ovan.

Hur har arbetsprocessen gått till?

Under maj månad har vi arrangerat totalt 6 workshops, där engagerade deltagare från hela vårt område har fått vara med och diskuterat vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i vårt område. Det som har tagits fram under dessa workshops kommer att ligga som grund för vårt strategiskrivande.Som komplettering har vi haft ute en enkät där möjlighet att svara på samma frågor som under workshopen, har funnits.

Under sommaren har strategin legat ute för en frivillig remiss, där ni alla har haft möjligheten att ta del av strategin och komma med värdefulla synpunkter.

Sammanlagt har ca 230 personer deltagit våra digitala utvecklingsträffar samt enkäten.

Under hösten arbetade vi mycket med att sammanställa alla svar vi fått in efter den frivilliga remissen för att se vad som skulle implementeras i strategin. Vi jobbade även med att skriva de sista kapitlen som handlar om driften, partnerskapet och utvärdering samt fastställer våra indikatorer.
Den 23 september bjöd vi in kommunerna i vårt område till ett gemensamt möte för att gå igenom strategin i sin helhet. Det är otroligt viktigt för oss att ha med oss kommunerna i detta arbete, då de utgör viktiga parter i vårt område.
Den 29 september bjöd vi in de organisationer som ingår i vårt kommande partnerskap till en digital konferens för ett slutseminarier i form av en remisskonferens.

Vad innebär detta arbete?

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till ett utvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar på landsbygden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

År 2023 går vi in i en ny programperiod, där vi får nya pengar att bevilja stöd från. En ny programperiod innebär även en ny utvecklingsstrategi.

Den nya utvecklingsstrategin har vi tagit fram tillsammans med er som bor och verkar i vårt område! Detta för att vi bland annat vill få en strategi med en tydlig lokal förankring.