Vill du vara med och utveckla ditt samhälle och landsbygd?

Nu är det dags att ta fram den nya lokala utvecklingsstrategin som kommer att ligga som grund för de projekt som vi ska satsa på åren 2023-2027.
Välkommen att delta i vår SISTA digitala workshop där du får chansen att vara med och visa vägen för vilka projekt vi ska satsa på framöver.

NÄR: Tisdag 18 maj

KLOCKAN: 18:00-20:00

Vi ser fram emot ett givande utvecklingsarbete där många nya kontakter och idéer skapas!
ANMÄL DIG HÄR

Vad innebär detta arbete?

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till ett utvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar på landsbygden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

År 2023 går vi in i en ny programperiod, där vi får nya pengar att bevilja stöd från. En ny programperiod innebär även en ny utvecklingsstrategi.

Den nya utvecklingsstrategin vill vi ta fram tillsammans med er som bor och verkar i vårt område! Detta för att vi bland annat vill få en strategi med en tydlig lokal förankring.