Konstleden Borgafjäll-Saxnäs

PROJEKTFAKTA

Sökande: Vägföreningen konstväg sju älvar
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 860 000 kronor

Det finns en ökad efterfrågan på tjänster inom kultur och turism men även efter tjänster som hör samman med resande. Konstvägen Sju Älvar är unik och man vill därför förstärka deras kulturupplevelse för de som vandrar längst konstleden. Då man anser att det kommer locka många nya besökare. 

Projektet syftar till att göra konstleden Borgafjäll-Saxnäs till ett intressant turistmål och öka intresset för fjällvandring. Konstverken som kommer installeras kommer ha en samisk anknytning och kommer med sin placering ute i naturen bli en unik upplevelse för dem som vandrar längst leden. Vandringsleden är 18 kilometer lång och längst leden kommer det finnas informationstavlor där man kan få kunskap om området och konstverken samt kända personligheter inom den samiska kulturen. I projektet ingår även riktade insatser mot barn och ungdomar, eftersom man vill ge målgruppen en inblick och förståelse både för den konstnärliga processen i möte med konstnärerna samt för att skapa nyfickenhet för den kulturhistoria som finns i deras direkta närhet. För att nå ut till ungdomar kommer ett program läggas ihop som riktar sig till berörda skolor.

Två konstnärer med samisk anknytning kommer få i uppdrag att ge förslag på konstverk som kan passa in i kulturmiljön och tåla de klimatförhållanden som råder. Utöver konstnärerna kommer projektet samverka med kommuner och skolor i närheten, sametinget, samebyar och länsstyrelsen.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele