Kulturkraft

PROJEKTFAKTA

Sökande: Argentis AB
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 764 577 kronor

Kulturkraft vill skapa förutsättningar för nya samarbeten och öka samverkan inom den kulturella kreativa sektorn, bland såväl företag och föreningar som privatpersoner.

Det vill vi uppnå genom att vara ute i lokalsamhället och föra dialog för att kunna kartlägga behov, skapa mötesplatser, träffar och workshops med idé- och erfarenhetsutbyte. För att sedan kunna utveckla arbetsmodeller och skapa former för samverkan. Genom dialog med privat, ideell och offentlig sektor vill vi bredda och diversifiera kulturutbudet i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner. Målet är ökad kompetens och samverkan både inom och utanför kommunernas gränser som ett sätt att öka attraktiviteten i våra kommuner.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele