Här hittar du samlat de dokument, mallar och länkar som kan vara bra att ha från projektidé till slutrapportering.

Genomförandeprocessen

Körjournal

Använd den här blanketten när du ska redovisa resor med egen bil i projektet.

Guide till utbetalning

En hjälp för dig som ska göra en ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst.

Ansökan om ändring

Använd den här blanketten om du vill ansöka om en ändring av ditt beslut om stöd.

Projektdagbok

Använd den här blanketten för att redovisa din arbetstid i projektet.

Anmälan kontonr

Kan användas för att anmäla eller ändra sitt kontonummer (kan även göras på ”Mina sidor”).

Jordbruksverket

Här loggar du in för att hantera ditt projekt (både vid ansökan, delutbetalningar och slutrapportering).

Beräkning av timlön

Använd blanketten för att räkna ut timlön för personal som tidsredovisar i projektet.

Redovisa ideell tid

Använd den här blanketten för att redovisa ideell arbetad tid i samband med aktiviteter i projektet.

Logotyper

EU-logo
Leader-logo
Leader Lappland-logo
Användningsriktlinjer EU-logotyp

Ansökningsprocessen

Leader Lappland 2020 tar inte emot nya ansökningar.

Jordbruksverket

Här loggar du in för att hantera ditt projekt (både vid ansökan, delutbetalningar och slutrapportering).

Fullmakt

Behövs för att få tillgång till Jordbruksverkets E-tjänster. Det tar ca 1-2 veckor att få detta tillstånd.

Ansökan mall

Det här är en mall för att kunna se hur en ansökan i systemet ser ut.

Indikatorer

Leader Lappland har ett antal egna indikatorer som skickas med som en bilaga till ansökan.

Leaderområden

Det finns 53 leaderområden i Sverige där man jobbar med lokalt ledd utveckling. Vilka de är hittar du här.

Testa din projektidé

Leader Lappland 2020´s checklista där du kan kolla så du har koll på din projektidé.

Budgetmall

I den här fyller du i projektets budget. Den är en obligatorisk bilaga till ansökan.

Anvisning budgetmall

Dokument från Jordbruksverket med information om hur du ska fylla i budgetmallen.

Strategidokument

Vår utvecklingsstrategi som användas för att styra LAG:s arbete med prioritering av ansökningar.

Urvalskriterier

Alla projekt poängbedöms utifrån de kriterier som finns i detta dokument.

Aktivitetsplan

Ett stöddokument där du fyller i de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål.