Lappland Sydport

PROJEKTFAKTA

Sökande: Dorotea kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 2 091 251 kronor

Lappland är ett attraktivt resmål för människor runt om i hela världen. Dorotea är den första orten man kommer till när man färdas söderifrån längs E45:an och därmed Lapplands Sydport, ett varumärke som projektet vill utveckla och marknadsföra.

Besöksnäringen ökar stadigt i Sverige och blir allt mer en viktigare arbetsmarknad inte minst då det gäller så kallade “instegsjobb” för ungdomar och nyanlända. Dorotea följer inte denna trend på det sett som man borde speciellt inte om man ser till de goda förutsättningar för kultur- och naturturism som finns i kommunen.

Fortsättningsvis efterfrågar turisterna idag olika typer av leder, allt från vandring till cykling, kanot och skidor med mera. Man vill hitta nya och hållbara sätt för att komma ut i naturen vilket gäller både besökare och boende på orten. Därför vill Dorotea kommun och aktörer inom besöksnäringen tillsammans förbättra förutsättningarna och infrastrukturen för besökare i området.

I projektet vill man ta fram nya produkter och tjänster inom kultur- och naturturism samt marknadsföra dessa och även rikta aktiviteter till ungdomar och nyanlända för att skapa ett intresse för arbete och företagande inom turismnäringen. Projektet ska vara en plattform för detta utvecklingsarbete där företag, kommun och föreningar kan samverka samt ansvara för utvecklingen av en digitala plattform för Lappland Sydport. Via plattformen kommer man i projektet att planera, kartlägga samt söka medel till investeringar för att förbättra infrastrukturen inom besöksnäringen.

Dorotea kommun önskar bli en av landets attraktivaste boendeorter och för att nå dit måste ett gediget arbete genomföras.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele