Lapplands Pike

PROJEKTFAKTA

Sökande:  Lycksele kommun
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 2 100 000 kronor

Inom segmentet sportfisketurism är gäddfiske en populär och växande aktivitet, såväl nationellt som internationellt. I flera länder finns redan en etablerad sportfiskekultur efter gädda, dock sällan med samma kvalitet och naturupplevelse, som kan erbjudas i norr. Marknaden existerar redan vilket har märkts i södra Sverige där denna turistkategori är etablerad och redan accepterad på många håll. I norra Sverige går utvecklingen långsamt framåt trots att det råder utmärka förhållanden för denna typ av fiske och verksamhet.

Projektet Lappland Pike vill därför i samarbete med ett flertal kommuner i Västerbottens inland (Lycksele, Sorsele, Dorotea och Åsele), synliggöra och lyfta den fisketuristiska näringen med målarten gädda i fokus. I skogslandet är detta den fiskart som har störst turistisk potential av ett flertal skäl.Det finns också ett ökat intresse efter gäddfiske från såväl kontinenten som inom landet. Syftet med projektet är därför med hjälp av arrangemang som “spotligts” genomföra olika marknadsaktiviteter i området samtidigt som gäddfisketurism marknadsförs och synliggörs lokalt.

Projektet kommer att genomföra tre stycken gäddfiskefestivaler samt genomföra 6-12 internationella marknadsföringsinsatser i form av visningsresor i Sverige. Man kommer också att genomföra sex stycken mötesplatser/seminarium om produkt och tjänsteutveckling inom fisketurism. Fortsättningsvis kommer två-tre nya gäddfiskeprodukter/anläggningar finnas tillgängliga för en utländsk marknad.

I projektet kommer man samverka med: Lokala fiskevårdsföreningar, sportfiskeklubbar, lokala och delregionala destinationsbolag, turistföretag,  Ume/Vindelälvens fiskeråd, föreningen samverkan Umeälven och Vattenråd 10.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele