Om strategin och områdesbeskrivning

Om strategin

Strategin för Lappland 2020 omfattar kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län samt Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner i Västerbottens län. Det är en flerfondsstrategi där Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF) ingår, samverkar och förstärker varandra. Syftet är att mobilisera engagemang och skapa delaktighet för en gemensam utveckling av ett område, men också att stimulera idékraft och stärka samverkan i den lokala miljön. Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalité. Strategin i sin helhet hittar ni under länkar och dokument.

Områdesbeskrivning

Området består av 8 kommuner i Norr- och Västerbottens inland. I kommunerna finns både skogs- och fjällandskap med många vattendrag och Ångermanälven, Umeälven, Piteälven och Vindelälven rinner genom området.

Förekomsten av både natur- och kulturarvslämningar är många från istiden, nybyggartiden och den samiska kulturen och är idag en viktig tillgång för området. I de många fjälldalarna finns flera framgångsrika turistorter som exempelvis Borgafjäll, Kittelfjäll, Ammarnäs och Hemavan/Tärnaby. Turismen är en näring som växer och utvecklas bland annat genom de fyra destinationsorganisationerna. Näringslivet kännetecknas i övrigt av starka näringar inom skogsbruk, transport, metallindustri, GIS-teknik, gruvor, vindkraft och den internationella testverksamheten med sitt nav i Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele. I regionen finns ett flertal samebyar i vilka det bedrivs näringsverksamhet inom framförallt rennäring och turism. Offentlig sektor är generellt den största arbetsgivaren och anställer i stor majoritet kvinnor medan privat sektor är mansdominerad. Andelen av befolkningen i arbetande ålder som driver företag är högre än riksgenomsnittet men företagen är i stor utsträckning enmans- och mikroföretag eller små- och medelstora företag (SMF) och andelen kvinnor som driver företag är lägre än riksgenomsnittet i alla åtta kommuner.

Den digitala infrastrukturen är förhållandevis mycket god och fast fiberuppkoppling finns inte bara i centralorter utan även i många byar och en fortsatt utbyggnad är prioriterad i kommunerna.

Området har en historia av starka ideella krafter och antalet föreningar är stort i förhållande till befolkningen i form av byaföreningar, jakt- & fiskeföreningar, idrottsföreningar och andra intresseföreningar. En stor del av det lokala fritids- och aktivitetsutbudet kommer från föreningslivets ideella verksamheter och arrangemang.