Projektet är avslutat 2021-12-31

Matchning till jobb är ett LAG-ägt projekt som syftar till att stödja och möjliggöra för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att, genom individuella kompetenshöjande insatser, stärka anställbarheten.

Projektet ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommunernas socialtjänster/näringslivsutvecklare eller liknande, samt lokala arbetsgivare hitta en väg in för de personer som står utanför arbetsmarknaden.

Enligt arbetsförmedlingen så är cirka 80 % av all tillsättning av tjänster idag helt baserade på kontaktnät och kännedom om företagen. Personer som inte är i sysselsättning har inte ett stort etablerat kontaktnät, vilket i sin tur leder till ytterligare stagnation. Matchning till jobb vill ändra på detta och kommer genom sina insatser kunna bidra till att arbetssökande kan få en individuellt anpassad kompetenshöjande åtgärd för att sedan gå påbörja en anställning eller en praktik.