Bli medlem?

Vill du bli medlem hos oss? I så fall så tar du kontakt med kansliet på telefon 070-882 06 10 eller info@lappland2020.se så får du information om hur då går till väga.

* Hänvisning till stadgar, Leader Lappland 2020

  • 5 Medlemskap

Föreningen är öppen för medlemmar, som vill bidra till att föreningens ändamål kan uppfyllas. Medlem kan vara enskild person samt juridisk person. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningen och beviljas av styrelsen. Rösträtt erhålls genom att medlemsavgift inbetalas senast 3 månader före ordinarie föreningsstämma.

Utträde ur föreningen sker genom att medlem skriftligen meddelar styrelsen före ordinarie föreningsstämma eller genom att medlemsavgiften ej betalas inom föreskriven tid. Styrelsen kan genom ¾ majoritetsbeslut utesluta medlem, som avsiktligt agerat i strid med föreningens målsättning.

  • 6 Medlemsavgift

Föreningsstämman beslutar om medlemsavgiftens storlek.

Kontakta oss
Om Leader Lappland
Leadermetoden
Lokal utvecklingsstrategi
Medlemskap