Mötesplats Flottarleden

PROJEKTFAKTA

Sökande: Lycksele Hembygdsgille
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 350 000 kronor

Projektet ska tillskapa en mötesplats/upplevelsebana där deltagarna i banan får uppleva hur det var att arbeta i flottningen i syfte att tillgängliggöra en del av kulturarvet flottningen, som har varit väldigt närvarande i Lycksele kommun, som är en av skogskommunerna i området och i Sverige.

Elever från gymnasiesärskolan vid Tannbergsskolan kommer att genomföra projektet tillsammans med sina lärare. Att ta fram modeller på hur stationerna ser ut, bygga de olika stationerna, samt att anlägga stationerna på plats på Gammplatsen. Yngre barn och vuxna kommer också att delta i utformningen av mötesplatsen, så den passar deras önskemål och preferensramar.

Friluftsområdet Gammplatsen i Lycksele är en arena för barn och unga. Syftet som Lycksele hembygdsgille har samt de övriga aktörerna vid Gammplatsen, Skogs- och samemuseet i Lycksele samt Lycksele sameförening, är att överföra och sprida ett kulturarv, ett kulturarv som har varit närvarande i Lycksele. Projektet kommer att tillgodose barn och ungas behov kring förståelsen av tidigare generationers arbete som skedde för att bygga upp det moderna Sveriges välstånd. Vi ska arbeta med olika sinnen för att tillgodose olika personers behov av att förstå flottningen. Genom kroppen, att kunna ta sig igenom exempelvis en timmerbröt, att kunna balansera på en stock. Att känna trät i handen, att arbeta med vattnet. Detta tillsammans med informationstavlor kring hur det såg ut historiskt sett.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele