Tunnbrödsmässa i Åsele

Projektet Tunnbröd Åsele har nu fått startbesked av Jordbruksverket. LAG för Lappland 2020 beviljade projektet stöd  vid sitt möte 2017-08-30. LAG har prioriterat insatsen då den faller väl inom den lokala utvecklingsstrategin och kommer att stärka Åseles profil som marknads- och mötesplats. Projektet kommer att samverka med lokala, regionala och nationella aktörer.

Syfte

Att göra Åsele till en plats som förknippas med tunnbröd
Att öka intresset för tunnbröd och företagsamhet kopplad till tunnbröd

Mål

Att utveckla och stärka tunnbrödsmässan i Åsele
Att öka intresset för lokalt mathantverk
Att öka intresset och kunskapen om tunnbrödsbakning hos barn och ungdom

Projektägare

Åsele kommun