Vi vill tacka tidigare verksamhetsledare Anders Persson för hans arbete i Leader Lappland 2020 och önskar honom lycka till med sina nya arbetsuppgifter.

Ny verksamhetsledare är Lovisa Carneland och hon nås på 070 – 882 06 10 eller på lovisa@lappland2020.se