Nyängen

PROJEKTFAKTA

Sökande: Nyängen ideell förening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Grundbudget: 1 946 176 kronor

Intresset för odling både traditionellt och professionellt har börjat öka allt eftersom då vi ser utmaningar i miljön och hur människor  påverkar denna. Det finns dock ingen naturlig plats eller sammanhållande funktion eller arena för dessa olika intressen. Det finns begränsad förståelse för odling generellt men även för jordbruk och rennäring. Projektet ser därför ett stort behov av att informera och synliggöra dessa olika aktiviteter för allmänheten redan i tidig ålder. I dagsläget ser man ett minskat intresse för verksamheterna bland barn och ungdomar och en ökad spridning av kunskap är en förutsättning för att åtgärda detta.

I Sorsele kommun har också mottagandet av nyanlända varit hög och i nuläget är integration i jordbruks- och rennäringsföretag i princip obefintlig trots att det troligtvis finns ett stort intresse för näringarna i denna grupp. Vidare har klimatförändringarna gjort att odling och näringar de senaste åren varit i större behov av att hitta lokala lösningar på plats. Samtidigt finns ett ökat intresse för småbruk och samägande av olika företag eller andra platser som nyttjas av allmänheten.  Nyängen vill därför hitta en arena för att ge råd och stöd i dessa frågor.

Syftet med projektet är att visa på och möjliggöra för intresset att odla olika grödor på den nordligaste bredgraden som Sorsele ligger på. Projektet ska vidare syfta till att vara en mötesplats för informationsutbyte  och kompetensspridning för olika odlingsfrågor. Nyängen ska även vara en naturlig arena för att visa på möjligheterna till olika typer av odling för att stimulera och möjliggöra för unga och nyanlända att på sikt kunna arbeta inom denna sektorn. Denna mötesplats ska dessutom kunna nyttjas som arena för exempelvis fågelskådare.

Målet är en förbättrad och mer attraktiv boende- och markmiljö i närområdet genom bl.a. ett öppet landskap i anslutning till Sorsele tätort som är synligt för allmänheten. Att öka förståelse och intresse för odling, renskötsel och jordbruk. Detta ska ske genom kontakter med skolor i kommunen och där möjliggöra för samarbete och lärande. Projektet ska även sträva efter att förbättra integrationen och på sikt kunna erbjuda feriejobb eller praktik inom näringarna.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele