Om oss

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapa med det gamla sättet att tänka”

Albert Einstein

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder “samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.