Projektet “Get Out” i Gargnäs som LAG beviljade vid sitt möte 2017-08-30 har nu fått sitt startbeslut från Jordbruksverket.

Syftet med projektet är:

Öka tillgängligheten till fisket och det rörliga friluftslivet i området för grupper som kan ha det svårt att ta sig ut i naturen
Förbättra infrastrukturen för fisketurism

I projektet kommer man att:

Anlägga en ny bro samt reparation av väg till Laxselet
Flytta samt sätta upp en flottyrkoka som ska kunna användas för övernattningar
Sätta upp informationstavlor i området

Kostnader och finansiering

Total projektkostnad är 931 872 kr
Finansiering består av:
Landsbygdsprogrammet/Leader 624 354 kr
Gargnäs-Råstrands FVO 127 518 kr
Stiftelsen Vindelälvsfiske 180 000 kr