Ideella krafter får stöd

Bild från uppstartsmöte

Efter ett och ett halvt år av ideellt arbete är det äntligen dags! Ett omfattande projekt ska förbättra kommunikationen i Åsele kommun, både internt och externt.

Projektet heter ”RuralFlow” och har som huvudsyfte att förbättra kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och invånare. Åselebygderåd är initiativtagare och är en del av Hela Sverige Ska Leva. Projektet är det första för Leader-kontoret Lappland 2020 som fått startbeslut från Jordbruksverket.

Stor TV-satsning

RuralFlow vill bland annat utnyttja Åsele kommuns möjligheter till en intern tv-kanal som tidigare varit aktiv. Det görs genom en stor satsning på rörligt media med fokus på Åsele kommun men också hela Västerbottens inland. Förhoppningen är att bidra till ett mer modernt samhälle med möjligheter att synas och därmed också skapa möjligheter att växa. Digital kommunikation ska få fler att flytta till landsbygden. Det här är ett unikt projekt för en landsbygdskommun och Åsele kommun stöttar i arbetet.

 

För mer information kontakta:

Projektledare: Raquel Johansson raquelj2009@live.se 073 84 99 77