• Efter hand som projekt beviljas av jordbruksverket så fyller vi på kartan med projekt
  • Verksamheten på kartan avser perioden 2018-2022
  • Röda kartmarkörer är avslutade projekt medan blå är pågående projekt.