Projektkarta

Efter hand som projekt beviljas av jordbruksverket så fyller vi på kartan med projekt. Verksamheten på kartan avser perioden 2018-2022. Röda kartmarkörer är avslutade projekt medan blå är pågående projekt.

Beviljade projekt
Projektkarta