Förstudie PUA- Proffesionalisering av Unga Arister 

Projektet syftar till att att professionalisera unga artister mellan 16-25 år så att de kan få uppdrag på scen samt skapar en
tradition där arrangörer väljer lokala förmågor istället för att alltid importera artister utifrån .

Bakgrunden till projektet bottnar i att ungdomar i Inlandet har svårt att satsa som artist eftersom utbildningar och det rika kulturutbudet
koncentreras till kustregionen. Lokal finansiering för evenemang växlas upp av regionala aktörer oftast i
samarbete med Kulturrådet.Detta innebär att pengar som skulle kunna hjälpa lokala förmågor läsas fast i ett stödsystem som prioriterar
professionella artister. Artister som sällan har Inlandet som sin bas.Detta innebär att det finns inga scener för lokaler förmågor. De som finns räknar med amatörer, charmiga inslag och informella uppträdanden. Regionen behöver en stödorganistion för ungdomar som vill erbjuda en
mer professionell tjänst.

I projektet kommer det genomföras lokala och regionala workshops. Ungdomar kommer få möjlighet att  proffsartister eller tekniker eller specialister som visa hur man beter sig på scen, vad man ska tänka på innan man uppträder – både tekniskt och innehållsmässigt.
Workshopsprogrammet fokuserar på det som INTE tas upp på kulturskolor och som är svårt för ungdomar att
lära sig här i Inlandet. Dessutom kommer kulturorganisationer jobba på hemmaplan med nätverksbygggande, detta genom att skapa en länk mellan de unga artisterna och arrangörerna. De hjälpa ungdomar med bokningar, logistiken, ljud och ljus. De dokumenterar
verksamheten och hjälper med marknadsföring av både projeket och ungdomarna.Ungdomar ska bli självgående både när det gäller teknik men även profilering, insäljning av sig själv som artist och betalning/avtal.

Kulturakademin som bedriver projektet har drivit musikskolan i Storumans kommun i närmare 20 år och har gedigen erfarenhet inom musicerande, scenteknik och ungdomsevenemang. Under samma period har man även arbetat med regional kulturutveckling så man är medveten om utmaningarna man står inför i projektet samtidigt som man har insyn i vad som krävs för att vara artist och vad som önskas från arrangörer.

Projektet kommer samverka med musik och kulturskolor, men det kan även inkluderas fritidsverksamhet, samfund, studieförbund samt andra organisationer som har tillgång till musicerande ungdomar. Nätverket ska även bestå av organisationer som kan bidra till att antingen skapa scener eller medverka med finansiellt stöd. Man kommer även titta på möjligheterna att koppla projektet till Kulturrådet och Kulturskolerådet.

 

PROJEKTFAKTA 
Sökande:  Kulturakademin
Fond: Landsbygdsfonden 
Insatsområde: Arbetsmarknad 
Budget: 100 340 kronor 
Slutdatum: 2018-09-15